กิจกรรม

 

 


Menu
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
ค่านิยมกองธุรการ
มาตรฐานภาระงานพัสดุ
ระเบียบการพัสดุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
ผลการดำเนินงานก่อสร้าง
อัตรากำลัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมินความพึงพอใจ
KPi งานพัสดุ
ชุมชนคนพัสดุ CoP
Webboard งานพัสด
Web ที่เกี่ยวข้อง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
หมายเลขโทรศัพท์ร้านค้า


  
ผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1/1/49
saline
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 05/03/2557

   ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 1ถึงเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ. โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด เปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม2557 ถึง วันที่ 21 เมษายน2557 รายละเอียดเพิ่มเติม

   ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา                                       อ่านต่อ...
 ไม่มีข่าวค่ะ
  ปฎิทินงาน                                                        
  6 มี.ค. 57 : คุณธวัลรัตน์
  - เรื่อง วิทยากรคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วข.ปน.
  11 มี.ค. 57 : คุณธวัลรัตน์
  - เรื่อง ประชุมร่วมกับภาควิชาการอาหารและโภชนาการ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
  19 - 21 มี.ค. 57 : คุณธวัลรัตน์
  - เรื่อง อบรมผู้นำยุคใหม่ ณ กรุงเทพมหานคร
 

                                                                             หน้าแรก | กองธุรการ | www.pn.psu.ac.th  
    


...ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์... " Our Soul is for the Benefit of Mankind "