ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ HR4ASIA จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

วันหมดอายุข่าว: 

พุธ, 31. ตุลาคม 2018

ประกาศโดย: 

วราวุฒิ ศรีวิไล