ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการเปลี่ยนสารกรองน้ำประจำตู้ทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันหมดอายุข่าว: 

พฤหัสบดี, 31. มกราคม 2019

ประกาศโดย: 

วราวุฒิ ศรีวิไล