ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานต่อเติมที่พักชั้นล่าง แฟลตที่พักอาจารย์และบุคลากร แฟลต 12 และแฟลต 13 (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันหมดอายุข่าว: 

พฤหัสบดี, 31. มกราคม 2019

ประกาศโดย: 

วราวุฒิ ศรีวิไล