ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เปิดให้เช่าพื้นที่อาคารสโมสรบุคลากร

วันหมดอายุข่าว: 

พฤหัสบดี, 31. มกราคม 2019

ประกาศโดย: 

วราวุฒิ ศรีวิไล