ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก

วันหมดอายุข่าว: 

พฤหัสบดี, 28. กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศโดย: 

วราวุฒิ ศรีวิไล